Genel

Besi yemi fiyatları (2024 güncel rakamlar)

Besi yemi fiyatları hayvancılık ile uğraşan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte güncel rakamlar...

Besi yemi fiyatları ile karşınızdayız! Küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar için besi yemi oldukça kıymetlidir. Hayvancılıkla uğraşan pek çok kişi hayvanların sağlıklı beslenmesi ve gelişmesi için günlük olarak yem vermektedir. Peki, en iyi besi yemi hangisi? Besi yemi hakkında bilmeniz gereken birçok şeyi bir araya getirdik. İşte tüm detaylar ve en iyi besi yemleri

En iyi besi yemi hangisi diye incelemeden önce besi yemi hakkında birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Besi yemi, tarımsal faaliyet yürüten işletmelerdeki büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı hayvanlar için tüketilmesi gereken bir besindir. 

Besi; geliştirmek, güçlendirmek ve yaşatmak anlamına gelmektedir. Besicilik ile uğraşan çiftçiler, hayvanlarını geliştirmek, güçlendirmek ve yaşatabilmek için besi yemi vermek zorundadır. Besi yemi, cins ve yaş gruplarına göre farklı olmaktadır. Yeni doğan bir buzağı ile yetişkin bir sığır aynı yemi yemez. Bu nedenle, besi yemleri başlangıç, büyütme ve bitirme yemleri olarak kendi aralarında sınıflandırılmaktadır. 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gelişip güçlenmesi için yeşil yem verilmektedir. Yeşil yemler, genellikle otlatılarak yedirilen hayvanlar için yedirilen bitkisel besinlerdir. Örneğin; burçak, yonca, ve yulaf gibi besinler yeşil yem olarak bilinmektedir. Ülkemizde besicilik yapan pek çok kişi hayvanlara yeşil yem vermektedir. Buna ek olarak, meyveler, silajlar, kuru otlar, samanlar ve tane yemler ile hayvanların beslenmesi desteklenmektedir. 

Besi yemi fiyatları (2022 güncel rakamlar)
Besi yemi fiyatları

Silajlar, daha çok sığır, keçi ve koyun gibi geviş getiren hayvanların yem ihtiyacını gidermek için hazırlanan yemlerdir. Silaj, yüksek nem içeren fermente edilmiş yemlerdir. Bu yemler, yeşil yemlerin fermente edilmesiyle oluşmaktadır. Kış aylarında yeşil ot bakımından fakir olan ortamlarda hayvanlar yeterli beslenemez, bu nedenle silajlar yeşil yemlerin yerini eksikliğini gidermek için verilen bir kaba yemdir. Ayrıca, ekonomiktir ve besiciler için maliyet açısından avantajlıdır. En iyi silaj neyden yapılır diye soracaksanız kesinlikle mısır diyebiliriz! En kaliteli silaj mısırdan yapılan silajdır. 

Yem olarak, hemen herkesin bildiği yemlerden bir diğeri de samandır. Saman, buğday ve baklagil ürünlerinin kurutulmuş halidir. Özellikle de, inek, at ve keçi beslemek için saman tercih edilmektedir. Kış aylarında hayvanları besleyebilmek için yaz mevsiminde saman hazırlıkları yapılır ve çeşitli bitkiler kesilip depolanır. 

Besi yemi ne zaman verilir?

Besi yeminin ne zaman verildiği hayvanın gelişimi ve sağlığı ile bağlantılıdır. Besiye almak için genellikle genç yaştaki kasaplık hayvanlar tercih edilmelidir. En ideal besi dönemi, sütten kesimden sonraki dönemdir. Yeni doğan kasaplık hayvanlar süt ile beslenir, ardından sütle beslenme dönemi biter ve yemlenmeye başlar. Besi yemi hayvanın yaşamsal döngüsünde her dönemde karşıladığı ihtiyaç doğrultusunda karşılanmalıdır. Özellikle de, besi hayvanlarına karma yem verilmelidir. 

Besi yemi fiyatları (2022 güncel rakamlar)
Besi yemi ne zaman verilir?

En iyi besi yemi hangisi?

En iyi besi yemi hangisi diye sormak yerine hayvanın hangi besine ihtiyaç duyduğu daha önemli bir konudur. Her hayvanın ihtiyaç duyacağı besin farklı olabilmektedir. Yaş ve cinslere göre besi yemi farklı içerikler barındırmaktadır. Bu nedenle, kasaplık hayvanların gelişimi için en iyi besi yemi hangisi demek doğru olmayacaktır. Bunun yerine en doğru besi yemi hangisi diye sorulabilir ve bununla ilgili olarak, hayvanın besi ihtiyacı giderilmelidir. 

Besiye alınacak hayvanlar için ne yapılmalıdır?

En iyi besi yemi hangisi kapsamında çeşitli besi yemlerinden bahsedeceğiz, ancak öncelikle besi yemi verilecek hayvanlar için dikkate alınması gereken öneriler de bulunmak istiyoruz. Besiye alınacak hayvanlar içine neler yapılmalıdır. İşte o öneriler:

 • Besiye alınacak hayvanın her 50 kg canlı ağırlığına karşılık günlük olarak 1 kg karma yem verilmelidir. Kaliteli bir kaba yem ile beslenen hayvan, günlük besin miktarını karşılayacaktır. Besinin her döneminde kasaplık hayvanlara kaba yem verilmesinde bir sakınca yoktur. Karma yem ile beslenme dengeli olmalıdır. 
 • Besi yeminin kaliteli olması hayvanın sağlığı ve gelişmişlik düzeyi ile bağlantılıdır. Yemin hijyenik olmasına dikkat edilmelidir. Besiye alınacak hayvanların yer aldığı ortamda hijyen kurallarına önem verilmelidir. Ortam her daim temiz tutulmaya özen gösterilmelidir. Besi hayvanlarının sağlık durumları kontrol edilmelidir, paratizer bir hastalık kapıp kapmadığı tespit edilmelidir. 
 • Besiye alınacak hayvanların önlerinde her daim temiz ve bol su bulundurulmalıdır. Hijyenik ve dengeli su içebileceği bir ortamda hayvanlar için imkan sağlanmalıdır. Kasaplık bir hayvanın yemlenmesi kadar yeterli miktarda su içmesi de sağlığını etkiler. 
 • Besi süresince maliyet açısından zor düşmemek için yeterli ve kaliteli kaba yem verilmelidir. Kaba yemler maliyet bakımından daha ucuzdurlar. Sürekli olarak beslenme ihtiyacı duyan hayvanlar için kaba yemler yeterli olacaktır. 
 • Besi hayvanlarının canlı ağırlık artış miktarı günlük olarak takip edilmelidir. Gelişim artışının tespit edilmesi sayesinde besi hayvanı için gerekli önlemler alınabilir ve olumsuz durumlar karşısında çözüm üretilmelidir. Eğer, gelişimi yavaş olan bir besi hayvanı tespit edilirse sebepleri araştırılarak manejman değiştirilmelidir. 
 • Besi yemi ne sıklıkla değiştirilmelidir sorusu da besicilikte önemlidir. En az 7 – 10 gün süreyle o anda kullanılmakta olan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmesi iyi olacaktır. Bu nedenle, besi yemi sık sık değiştirilmek yerine bir önceki yem ile karıştırılarak verilebilir. Bu da, arta kalan yemler boşa gitmeyeceği anlamına gelir. 
 • Besi yemi fiyatlarından daha çok kalitesi önemlidir. Kasaplık hayvanlar için kaliteli besi yemi oldukça kıymetlidir, çünkü tüketilen yem karşılığında besici karşılığını maliyet olarak alacaktır. 
 • Besiye alınacak her hayvanı olumsuz herhangi bir durum mutlaka etkileyecektir. Bu nedenle, herhangi bir olumsuzluk karşısında besi hayvanlarının olumsuzluktan etkilenmemesi için gereken yapılmalıdır. 
Besi yemi fiyatları (2022 güncel rakamlar)
Besiye alınacak hayvanlar için ne yapılmalıdır?

Sığır besiciliği hakkında bilmeniz gerekenler

Sığır besiciliği, herhangi bir sığırdan kısa sürede içerisinde en fazla ve en kaliteli et üretmek için yapılan bir faaliyettir. Besiden alınan verim cins, ırk, yaş grubu ve sağlık durumuna göre değişmektedir. 

Besi süresi, aylara göre değişmektedir. Sürelere göre kısa, orta ve uzun süreli olarak üçe ayrılan besi; kısa süreli 3 – 4 ay, orta süreli  4 – 6 ay, uzun süreli besi ise 6 – 12 ay sürdürülmektedir. Ülkemizde yapılmakta olan besiciliğin çoğu orta süreli besidir. Orta süreli beside bonfile, rosto ve pirzola gibi değerli etler üretilmektedir.

Besi sığırları kısıtlı veya yoğun besleme programına alınırlar. Hızlıca canlı ağırlık istendiğinde yoğun besleme programına başlanır. 6 aylıktan itibaren günlük ortalama olarak 1100 – 1200 gr kadar canlı ağırlık artışı sağlayabilir. Beside en çok kilo artışı kesif yem verildiğinde görülür. Kesif ve kaba yemler karıştırılarak verilir. Kaba yem olarak mısır silajı kullanılabilirken başka silajlar ile destek sağlanabilir. Besi sığırlarına canlı ağırlıklarının %2 – 2,5’ine kadar kesif yem verilebilir. Bunun dışında günlük olarak, 5 -7 kg mısır silajı, 1 -2 kg saman, 5 -8 kg pancar posası ile besleme sağlanabilir.

Besi yemi fiyatları (2022 güncel rakamlar)
Sığır besiciliği hakkında bilmeniz gerekenler

Sığır besiciliğinde yemlemede dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi de, enerji seviyesi yüksek yemlerin verilmesidir. Protein genç kasaplık canlılar için oldukça önemlidir. Mineral ve vitamin ilaveleri yapılmalıdır. Maliyeti yüksek olduğundan dolayı beside kuru yonca ya da kuru ot kullanılmamalıdır. Eğer, pancar posası ya da silaj verilmeyecekse günde 1 – 2 kg saman vermek gereklidir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım ve hayvancılık üzerine çeşitli faaliyetler yürüten Tarım ve Kredi Kooperatifi besicilikle uğraşanlar için yem satışı yapmaktadır. Kooperatifin iştiraki olan Tarım Kredi Yem, 13 adet yem fabrikasında hayvan yemi üretip ülkenin dört bir tarafında satış yapmaktadır. Peki, Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar? Son olarak bildirilen fiyat güncellemelerine göre, her bir yem ücreti birbirinden farklılık göstermektedir. Son açılanan fiyatlara göre, Tarım Kredi yem fiyatları:

 • Besi Pelet 16/2600 – 50 kg – 297 TL
 • Besi Toz 16/2500 – 50 kg – 299 TL
 • Süt Toz 8/2600 – 50 kg – 298 TL
 • Süt Pelet 18/2600 – 50 kg – 296 TL
 • Süt Pelet 21/2800 – 50 kg – 338 TL
 • Kuzu Büyütme Yemi – 50 kg – 324 TL
 • Buzağı Büyütme Yemi – 50 kg – 320 TL
 • Arpa Flake – 40 kg – 295 TL
 • Koyun Süt Pelet – 50 kg – 257 TL
 • Toklu Yemi – 50 kg – 322 TL
 • Kepek – 30 kg – 160 TL
 • Pancar Küspesi – 50 kg – 300 TL
 • Besi Bitiş Yemi Peleti 3/2600 – 50 kg – 302
 • Tavuk Yemi – 50 kg – 395 TL

Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları

Tarım Kredi Yem, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan besiciliği için yem satmaktadır. Büyükbaş hayvan yem fiyatları şu şekilde:

 • Buzağı Başlangıç Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 243 TL
 • Buzağı Büyütme Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 256 TL
 • Sığır Süt Yemi Standart Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 230 TL
 • Sığır Süt Yemi 18 Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 266 TL
 • Sığır Süt Yemi 18 Toz – 50 kg – çuval fiyatı 255 TL
 • Sığır Süt Yemi 19 Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 259 TL
 • Sığır Süt Yemi 19 Toz – 50 kg – çuval fiyatı 242 TL
 • Sığır Süt Yemi Enerji Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 243 TL
 • Sığır Süt Yemi 20 Pelet/Granül – 50 kg – çuval fiyatı 247 TL
 • Sığır Süt Yemi 21 Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 278 TL
 • Sığır Süt Yemi 1 E 1 Mix Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 292 TL
 • Sığır Süt Yemi Ekstra Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 287 TL
 • Düve Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 232 TL
 • Kuru Dönem Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 233 TL
 • Sığır Besi Yemi Standar Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 223 TL
 • Sığır Besi Yemi Standart Toz – 50 kg – çuval fiyatı 225 TL
 • Sığır Besi Yemi Geliştirme Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 243 TL
 • Sığır Besi Yemi Geliştirme Toz – 50 kg – çuval fiyatı 239 TL
 • Sığır Besi Yemi Bitirme Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 247 TL
 • Sığır Besi Yemi Bitirme Toz – 50 kg – çuval fiyatı 228 TL
 • Sığır Besi Yemi Tahıl Mix Pelet/Granül – 50 kg – çuval fiyatı 242 TL
Besi yemi fiyatları (2022 güncel rakamlar)
Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları

Tarım Kredi Küçükbaş Hayvan Yem Fiyatları

Tarım Kredi’nin küçükbaş hayvan besiciliği için ürettiği besi yem fiyatları şu şekilde:

 • Kuzu Büyütme Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 245 TL
 • Kuzu Besi Yemi Enerji Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 253 TL
 • Toklu Besi Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 264 TL
 • Toklu Besi Yemi Toz – 50 kg -çuval fiyatı 243 TL
 • İri Tane Toklu Besi Yemi Toz – 50 kg – çuval fiyatı 250 TL
 • Müsli Toklu Besi Yemi – 50 kg – çuval fiyatı 252 TL
 • Kuzu Besi Yemi Ekstra Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 282 TL
 • Koyun Süt Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 241 TL
 • Koyun Süt Yemi Toz – 50 kg – çuval fiyatı 243 TL
 • Keçi Süt Yemi Pelet – 50 kg – çuval fiyatı 246 TL
 • Keçi Süt Yemi Toz – 50 kg – çuval fiyatı 248 TL

Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: Sevimli Dostlarımız İçin En İyi Kedi Pire Damlası Tavsiyeleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu